Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

DOMÁCÍ ÚKOLY+JEJICH VYPRACOVÁNÍ

 

Vítejte na stránce strix.websnadno.cz v sekci

PCHK - DOMÁCÍ  ÚKOLY A JEJICH  VYPRACOVÁNÍ

V této  nové sekci , která je určena pro  Přírodovědně - chovatelský  kroužek v  ZOO Praha, naleznou  mladí  přírodovědci  a nejen oni, zadání  domácích  úkolů, které  mají  vypracovat.  Ty vedou  ke zlepšení  výuky  na našich  schůzkách, protože každý  domácí úkol s badateli  projdeme, popovídáme si  o  nich  a rozebíráme je. Mají  vést k  zamyšlení a mají prokázat vztah  k přírodě, ekologii a zoologii či  botanice. Víme, že toho  máte ve škole moc a máte i  různé  povinnosti, ale tento  kroužek  je Váš a Vaše záliba. A tak  se domníváme, že by to taková  zátěž pro  Vás býti  neměla. Co  dělám rád, o  co  se zajímám, co  je mým  koníčkem, není  přece otrava a vše se mi  dělá  tak  nějak  lehce, protože mě to  baví  a chci se něčemu  přiučit... Kreslete, malujte, dělejte náčrtky. to  vše podtrhne vaší  práci. ZA PĚT LET TRVÁNÍ  KROUŽKŮ MÁM  ZJIŠTĚNÉ  A POTVRZENÉ, ŽE ČÍM  JE ÚKOL NÁROČNĚJŠÍ, MLADÍ  PŘÍRODOVĚDCI  SI  UČEBNÍ  LÁTKU  LÉPE ZAPAMATUJÍ, PROTOŽE NAD ÚKOLEM  PŘEMÝŠLÍ :)). PŘÍKL. zadaný  úkol namalovat kakost luční... poznali  ho pokaždé  věšinou  všichni :)). Tak  s chutí  do  toho  a my se na Vaše počiny moc těšíme... A navíc... my ty úkoly budeme dělat s Vámi :)) Jak  to? Protože je shrneme a napíšeme Vám to  nejdůležitější... :)) A tak  tato  sekce může sloužit jako  učebnice PCHK. Mladí  přírodovědci  se mohou  poučit i  z domácích  úkolů, které  jsou  dávány čtvrtečním kroužkům... 

 

KALENDÁŘ DOMÁCÍCH  ÚKOLŮ 

ZALOŽENO  V ZÁŘÍ  2014 -  ŘAZENO  CHRONOLOGICKY, LISTOVAT SMĚREM  DOLŮ... VYPRACOVANÉ  ÚKOLY PRO  KONTROLU  A NAUČENÍ  SE PROBÍRANÉ LÁTKY JSOU  DOLE POD  KALENDÁŘEM D..Ú.

 

2016

 

 

Jak píšeme správně jména živočichů a rostlin

Pavel Švec

Vstává mi zbytek vlasů na hlavě, když mnozí z vás, ale i mnozí dospělí, píší jména živočichů a rostlin nesprávným způsobem. Tak tedy, již žádné... V parku hnízdí Pěnkava obecná... viděl jsem pěnkavu  Obecnou... Ale jak je to správně? V češtině jména tvorů  a bylin píšeme následovně... V parku hnízdí pěnkava obecná... viděl jsem pěnkavu obecnou, tedy vždy malá písmena.. Ve vědeckém jméně, někdy se nesprávně uvádí latinské ( většinou jsou to jména  z latiny nebo řečtiny, dvou klasických jazyků) píšeme vždy rodové jméno velké počáteční písmeno Fringilla (rodové jméno) coelebs (druhové jméno), druhové jméno malé, tedy Fringilla coelebs. A aby to bylo vskutku správně, dáme to to kurzívy, Fringilla coelebs. Pro zajímavost dodám, že coelebs, znamená vdovec. Někdy je za jménem píše i další údaj - Fringilla coelbs, Linné, 1758. To znamená, že pěnkavu obecnou poprvé vědecky popsal Carl von Linné v roce 1758. Nomenklatuře se budeme věnovat jako tématu týdne někdy v  únoru. Tak pište správně:

Na zahradu přiletěla pěnkava obecná (Fringilla coelebs).

Fringilla coelebs coelebs  Linnaeus, 1758 - pěnkava obecná středoevropská ... tedy, první jméno je rodové, druhé je druhové, třetí je poddruhové. Jméno toho, kdo zvíře popsal, může mít podoby dvě. Psáno  v jazyce původu badatele,  Linné nebo latinsky Linnaeus. Někdy se též uvádí mezinárodní zkratka L., 1758

 

8. LEDNA 2016  DOMÁCÍ ÚKOL. Navrhněte zahradu v rámci kampaně Let it grow. Na A3 na líc namalujte zahradu, nebo udělejte mapku a do ní čísla u jednotlivých dominant, prvků v zahradě a vedle napište legendu, kreslete, malujte, rýsujte, navrhujte. To je jedno jak to uděláte. Hlavně jak byste se vní cítili jako mladí přírodovědci. Z rubu napište Let it Grow, své jméno!!!!!, do závorky věk...Tedy Let it Grow, Pavel Švec, (14). Máte na to 14 dní, tedy do 22. 1. 2016. A DEJTE SI ZÁLEŽET!!!!!!!

Domácí úkoly pro ročník 2015/2016

25. září 2015 Na příští  týden budou  mít všichni vypracován d.ú. na téma horský  biom. To  znamená, že v deníku  budete mít vypracováno dle vlastních sil  a zájmu vše co se týká hor, horského prostředí, výpis horských druhů živočichů. Ti, kteří to měli  jako d.ú. přes letní prázdniny to jistě mají delší, že :)), (měli na to  dva apůl měsíce).Ti, kteří jsou u nás noví, stačí  alespoň na stránku. O horách  jsme dnes povídali, mnozí  z vás si  psali  poznámky během výkladu, tak  mají  víceméně splněno, za což je chválím. Cílem úkolu je, když přírodovědec pojede do  hor, aby věděl kde najde dželadu, paku horskou, kamzíka, vlčka etiopského, agamu  himalájskou a jiné druhy. Aby děti  uměly vysvětlit, proč na tetřívky se nejezdí do Polabské nížiny ke Kolínu, ale na horské louky Šumavy, Krkonoš a jiných  hor

STRIXŮV ATLAS ZVÍŘAT: Všichni budou mít zpracovaného zubra evropského. (Někteří to  máte opravdu velmi  hezky zpracováno). Jsou tři  dny volna, proto budete mít dva druhy (taxony) zvířat do  atlásku. Jsou to  ocelot stromový a ovce tlustorohá. (oovce aljašské  již nemáme!) Jsou to rovněž chovanci  v naší zoo.  STRIXŮV ATLAS ZVÍŘAT... může to  být takto  pojmenované, nebo  můžete po svém. Viděl  jsem Zvířetník, Alas zvířat. Je to jedno, bude to vaše knížečka, vaše první přírodovědné dílo. A opět říkám, mnozí z  vás to máte moc hezky udělané.. TO  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!!! VYTRVEJTE  V TOM. Atlas se třemi  druhy... těšíme se na něj příští pátek...2. 10. 2015

************************************************

 

DUBEN 2015

3. dubna 2015 Najdi si  1-3 bizarních zvířat. Vzhledobě, chováním, výběr nechám na vás. Představ nám je

BŘEZEN 2015

20. BŘEZNA 2015 Hra v životě zvířat. Která  zvířata si  ráda hrají. Vypiš.

13. BŘEZNA 2015 Úkol zní.. v deníku budete mít proměnu dokonalou  a nedokonalou, u každé skupiny si  vyberte jeden druh a popšte vývoj, bionomii hmyzu a jeho ekologii...

DO POLOVINY BŘEZNA SE ODEVZDÁVAJÍ MALBY A KRESBY K AKCI 100 BUDEK PRO ZOO!!!

ÚNOR 2015

STÁLE BĚŽÍ...PŘIPOMÍNKA... Akce 100 budek pro zoo NAKRESLI A NAMALUJ COKOLI K AKCI 100 BUDEK PRO ZOO. PRAVIDLA: Namaluj to sám(a), obrázek  bude na A3 na tvrdé čtvrtce, maluj či kresli tužkou, uhlem, pastelkami, temperou, vodovými barvami, pastelem, olejovými či akrylovými barvami, tuší... čímkoli, co se ti bude líbit a umíš to. Styl a výtvarné médium je na tobě, téma je dané, ale ještě jednou... cokoli k akci 100 budek pro zoo. NAZNAČÍM... Druhy dutinových zvířat, hibernanty, budky, návod na stavbu budky, les s vyvěšenými budkami, doupný strom či stromy... A SNAŽTE SE, ABY VAŠE PRÁCE BYLY CO NEHEZČÍ, ABY BYLY JAKO OBRÁZKY... ZAŘIZUJI VÝSTAVU TAK  AŤ JE CO VYSTAVOVAT :)) :)). OBRÁZKY JAKO  OBRAZY

6. ÚNORA 2015  PAVEL  Do deníku nakresli, popiš zvířecí stavbu a její funkci pro živočicha. Vše dle svého výběru.

LEDEN 2015

30. ledna 2015  PAVEL Ve svém okolí si najdi přírodní dutinu ve stromě, strom si označ a pozoruj. Postav si vlastní  budku, případně jí kup a pozoruj. Co se u ní děje na podzim, v zimě, na jaře, v létě? VYVĚS BUDKU TAM, KDE JE JÍ BUDEŠ MÍT KAŽDÝ DEN NA OČÍCH. Dovedl by si přesvědčit ve škole někoho, aby byly budky vyvěšeny na školní zahradě? PODAŘÍ SE TO  NĚKOMU? Co děláš pro ochranu ptactvva ve svém okolí? Co děláš pro jiné skupiny živočichů? Napiš do  deníku.

29.1.2015 KULÍŠCI A KONIPÁSCI Domácí úkol: Vyberte si nějakého živočicha, který migruje. Do deníčku si namalujte nebo nalepte obrázek, napište proč migruje a odkud kam migruje. Můžete třeba přidat mapu, abychom se na to mohli lépe podívat, až si o tom budeme povídat na kroužku, který bude 12. února 2015.

23. LEDNA 2015 PAVEL  Napiš do  deníku ekologický význam stromových dutin, proč jsou důležité, co v nich v nich sídlí, jak se značí v terénu... Cokoliv Tě napadne a můžeš přidat jednoduché  obrázky a náčrtky...Pak Tvůj deník bude o hodně hezčí.

leden - 15. březen: PAVEL A KLÁRKA Akce 100 budek pro zoo NAKRESLI A NAMALUJ COKOLI K AKCI 100 BUDEK PRO ZOO. PRAVIDLA: Namaluj to sám(a), obrázek  bude na A3 na tvrdé čtvrtce, maluj či kresli tužkou, uhlem, pastelkami, temperou, vodovými barvami, pastelem, olejovými či akrylovými barvami, tuší... čímkoli, co se ti bude líbit a umíš to. Styl a výtvarné médium je na tobě, téma je dané, ale ještě jednou... cokoli k akci 100 budek pro zoo. NAZNAČÍM... Druhy dutinových zvířat, hibernanty, budky, návod na stavbu budky, les s vyvěšenými budkami, doupný strom či stromy... A SNAŽTE SE, ABY VAŠE PRÁCE BYLY CO NEHEZČÍ, ABY BYLY JAKO OBRÁZKY... ZAŘIZUJI VÝSTAVU TAK  AŤ JE CO VYSTAVOVAT :)) :))

16. ledna 2015 KLÁRKA Domácí úkol je , aby jste vymysleli co nejvíc alternativních krmítek , prohledejte internet, knihy prostě cokoli vhodného a těšíme se na to co zajímavého najdete.

15.1.2015 - Kulíšci a KonipáscI Domácí úkol na příští týden není, řada dětí odjíždí na hory, nicméně meze se nekladou a pokud budete pokračovat v krmítkách, jen dobře. Odměnu za hezky vypracované pozorování krmítka zatím dostala jen Hanička. Adam je hnedka v závěsu, jen co přinese úkol, kterým jsem ho ještě pověřila, protože měl velmi podrobné údaje. 

Já jsem ale říkala, že ohodnotíme 3 nejlepší, takže ještě jedna odměna čeká.

9. LEDNA 2015 Vypiš druhy zvířat a ptáků, které přebývají  v dutinách stromů (příp. i ve skalách) a vychovávají v nich potomstvo.. A napiš si do deníku čím a jak  by si přispěl k akci  100 budek pro zoo.

8. LEDNA 2015 KONIPÁSCI A KULÍŠCI  Na podobném principu, jako byl úkol na konci kroužku, je i domácí úkol, který bude na 15. ledna. Čtyři živočichy a čtyři prostředí správně spojte k sobě.:) Buď pastelkou a nebo můžete obrázek rozstříhat a poslepovat k sobě... To už záleží jen na vás.:)

PROSINEC 2014

D.Ú. MILÍ MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI, V PROSINCI ZADÁVAT ŽÁDNÉ ÚKOLY, KLÁRKA A PAVEL, NEBUDEME, ALE, BYLI BYCHOM RÁDI KDYBY JSTE MĚLI V DENÍKU: na 5. 12. 2014 napsaný jakkoli dlouhý příběh z přírody s nějakým svým vlastním poznatkem. Na 12. 12. 2014 co jste pro přírodu udělali během Vánoc, zavzpomínejte, pochlubte se. Na 19. 12. 2014 jaké druhy vodních ptáků můžeme zastihnout na trojském úseku Vltavy. Zkuste i nějaké ptáky namalovat. TAKÉ OSOBNĚ ZKONTROLUJI DLOUHODOBÝ D.Ú. CESTA DO ŠKOLY. MRZÍ MĚ, ŽE HO NIKDO NEPŘINESL... JEN JEDINÝ MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC FRANTIŠEK NOVÁK, KTERÝ HO MÁ ÚŽASNĚ ZPRACOVANÝ! VYPRACOVAL ÚKOL PŘESNĚ TAK JAK VYPRACOVÁN MĚL BÝT...BÝT PŘÍRODOVĚDCEM NENÍ LEHKÉ TO MUSÍ MÍT ČLOVĚK V KRVI...

Jistě máte vyvěšená ptačí krmítka... Kdo ne, učiňte tak, protože to bude přesvánoční a celozimní d.ú. , který bude trvat po celou zimu. Sledovat budete: 1) ptačí druhy, které se zde krmí 2) denní aktivitu jednotlivých druhů, 3) etologii jednotlivých druhů, 4) zapisovat deníkové záznamy- kde krmítko je, jak je umístěné, co do něho sypu, počasí, jak ho čistím apod., 5) nějaký příběh od krmítka. Kdo poctivě dělal tento d.ú. v roce minulém, bude mít zajímavé srovnání, pokud dodrží stejný postup práce a hlavně bude sledovat závislost teploty a návštěvnosti ptačí jídelny. Vím o dvou, třech pracech mladých badatelů, které byly krásně mladopřírodovědecky pojaté. No, ze cca 40 kdo na pchk chodí, to je výsledek poněkud smutný. A KDO SI NAJDE NĚJAKÉ VLASTNÍ PROJEKTY PŘES DLOUHÉ OBDOBÍ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN, MEZE SE NEKLADOU, A MY BUDEME MILE PŘEKVAPENI. TO JIŽ NENÍ ŽÁDNÝ ÚKOL, ALE MĚLA BY TO BÝT VAŠE RADOST

LISTOPAD 2014

d. ú 28. 11. 2014 KLÁRKA nedávala, ale: doplníte si do lednového prvního kroužku všechny d.ú. které vám chybí, zkontrolujete si je podle našich vypracování a doplníte do deníků. Lépe se vám to bude pamatovat. Zopakovat si probírané odborné termíny, na strixu je i Slovníček. Opět podotýkáme, že váš přírodovědný deník je vaše vizitka a jednou to budou vaše vzpomínky. A děláte to pro sebe, pro nikoho jiného. :)).
d.ú. na 4. 12. 2014 od Terky Co je vhodné dávat do krmítek pro ptáky v zimním období?
KULÍŠCI A KONIPÁSCI ÚKOL NA ČTVRTEK 27. 11. 2014 OD TERKY.
Co je to insektárium, pro koho je určené a co by v něm nemělo chybět:) Můžete nakreslit nákres do svých deníčků ;)
d.ú. 21. 11. - 5. 12 od Pavla  nakresli do deníku průřez domem od sklepa po půdu a střechu a vypiš druhy živočichů, kde se hlavně vyskytují. Případně jednu místnost zvlášť jako bonus.Dům je plný zvířat....
dú 14.11. - 28.11. od Klára Badatelé, udělejte si za domácí úkol časovou osu kdy bylo jaké zvíře domestikováno.
Co se týká úkolů tak Vás chci pochválit za skvělé zpracování! Snažíte se a my si toho vážíme!
PAVEL - DOPLŇKOVĚ - ptačí  budky, napište do deníku postup jak správně vyvěsit budky a co tomu  předchází... vědět co je sýkorník, rehkovník, kavkovník, sovník
Domácím úkolem KULÍŠCI A KONIPÁSCI 13.11. DO 20. 11. 2014  je udělat něco podobného, jako jsem měla připravené v prezentaci.
Děti si vylosovaly domestikované zvíře a jejím úkolem je najít divokého předka a u domácího zvířete najít různá zajímavá plemena.
Zadaná zvířata byla: kočka, fretka, králík, holub, kapr, koza, ovce, lama, potkan, myš, slepice, kachna, ...
Například: morče domácí  Divokým předkem bylo morče divoké. Dnes je morče domácí chováno běžně a lze nalézt řadu plemen - např. crested (chocholaté), merino (kudrnaté), roseta (s vírky), sheltie (dlouhosrsté), hladkosrsté, teddy, skinny (holé)

Domácí úkol: KULÍŠCI A KONIPÁSCI 6. 11. DO 13. 11. 2014 Potkan: Najděte si něco o jeho způsobu života. Tento úkol není na popis délky, šířky, atd. Ale spíše jakým způsobem žije (samotář/v párech/ve skupinách... atd.)

7. listopadu 2014 d.ú. od Pavla do 19. 11. 2014 Napiš typické zvířecí druhy pro městský park -  jméno parku+druhy (např. Stromovka, Klánovický les, obora Hvězda) a typické druhy pro městské centrum včetně celého domu či bytu+druhy.

DLOUHODOBÝ TERÉNNÍ  DOMÁCÍ  ÚKOL DO  KONCE LISTOPADU 2014, který vám pomůže vylepšit terénní  pozorování. Cesta do  školy i  ze školy (oblíbená  trasa venčení  psa, procházka s rodiči apod), může být pro  mladého  přírodovědce velmi  inspirativní, využije se čas, který je nevyužitý. Navíc se chodí  ráno  a odpoledne, kdy je aktivita živočichů  největší. Co  vám  tento  úkol dá? 1) pozorovat přírodu  kolem  sebe, 2) splníte pozorování  do  deníků, které  vám  často  chybí, 3) budete se cítit jako  vědci, 4) naučíte se hledat zvířata v  biotopech, které  jsou  pro  ně typické, 5) chodíte do  přírodovědného  kroužku , tak  nějaká  ta "povinnost" být musí. Kdo  hrahe na housle musí  cvičit, kdo  hraje fotbal, musí  trénovat.  - Na arch  papíru  A3 vypracuj mapku  cesty do  školy, zanes  do ní všechny biotopy, které  poznáš a které  tam  jsou, zanes tam  důležité body stejně jako  v mapě a po  dobu  6 týdnů pozoruj  všechny živočichy, rostliny, přírodní  pochody, počasí... meze se nekladou. VŠE VYSVĚTLÍME NA SCHŮZCE!!! ZVÍDAVÝ  PŘÍRODOVĚDEC JIŽ CHÁPE CO  TÍM  MYSLÍME. PAVEL vzpomíná: Když jsem  byl  starý  jako vy, mladí  badatelé, tento  úkol  jsem  miloval. Ještě dnes vidím tu  terasu do  školy v  pražských  Stodůlkách a dal  bych  jí  dohromady,i  dnes  včetně budky, která  tam  visela a hnídil tam kde kdo... Pak  ty pozdější  příchody do  hodin :)).  Tak  s chutí  do  toho. Být přírodovědcem  je opravdu  těžké :))

ŘÍJEN 2014

dú od Kláry 31.10. - 14.11. 2014  Badatelé, napište mi veškeré informace a zajímavosti o praseti domácím . Nemyslím tím kolik stojí 1 kg řízků :-)!!!! Vypište odkud prase pochází, jak se chová ,proč se chová , co je na něm zajímavé atd .... fantasii se meze nekladou ! 

24. ŘÍJNA 2014 D.Ú. OD PAVLA A KLÁRKY DO  31.11. 2014 ÚKOL NEÚKOLJiž jsme to  probírali, tak  to  nebude takový  velký  problém A MNOZÍ TO JISTĚ MAJÍ JIŽ ZAPSANÉ. :)) V deníku  budete mít vysvětleny pojmy PRALES (v  našich  zeměpisných šířkách), SUKCESE, KLIMAX, MONOKULTURA. Tím zakončíme biotop LES a vydáme se do biotopu LIDSKÝCH  SÍDEL...

 

23. ŘÍJNA 2014  D.Ú. OD TERKY PRO KULÍŠKY A KONIPÁSKY (ČTVRTEK) DO  30. ŘÍJNA 2014
Jaký je rozdíl mezi bizonem a zubrem? Zaměřte se především na biotop (prostředí), ve kterém žijí a na rohy :)

 

17. 10. 2014 d.ú. od Pavla do 31. 10. 2014 Vyjmenuj všechny druhy (snaž se zjistit co  nejvíce) evropských druhů savců, kteří  mají  rohy a parohy a něco si o nich zjisti. Druhy vypiš do deníku a zjištěné druhy napiš pod nadpis Evropské druhy rohatých a parohatých  savců. Upozorňuji, že v  Evropě je řada i  nepůvodních  druhů, ty tam  zařaď také...

16. 10.2014 d.ú. od Terky Kulíšci a Konipásci

DOMÁCÍ ÚKOL: Vytiskni fotku/nakresli obrázek tygra ussurijského a tygra sumaterského (největšího a nejmenšího žijícího tygra) a popiš rozdíly mezi nimi (zbarvení, velikost,...). Napiš také, kde žijí, jaké prostředí obývají.

 

10. ŘÍJNA 2014 D.Ú. OD KLÁRKY DO 24. 10. 2014  Vypište jaké plemenné knihy vede pražská zoo, zjistěte si co přesně je  plemenná kniha a jaký má účel.

3. října 2014 d.ú. OD PAVLA JE DO  17: ŘÍJNA 2014!!!!!!!!! Jaké  jsou  rozdíly mezi  parohem  a rohem Udělej si do deníku  jednoduchou  tabulku a vpravo napiš znaky parohu a vlevo rohu. Nakresli  si  do  deníku  roh a paroh. Zjisti  zajímavosti. 

9. 10. 2014 d.ú. od Terky Kulíšci a KonipáscI

DOMÁCÍ ÚKOL: Jaký prales, kromě Boubínského, se nachází v České republice?

DÚ na tento pátek od Klárky, ten  je do 10. října 2014

Badatelé, vypište všechna povolání se kterými se můžete setkat v zoo, ideálně k tomu připište kdo co dělá .

***

Domácí úkol: od TERKY pro ČTVRTEČNÍ  PCHK Zapátrejte v encyklopediích, v časopisech, na internetu a najděte nějakého neobvyklého živočicha. Připravte si, která jeho vlastnost je ta zajímavá a o té nám potom povíte na začátku příštího kroužku. Stačí dvě, tři větičky (např. korálovka je škrtič a není jedovatá. Má stejné výstražné zbarvení (červená, černá, žlutá) jako jedovatý had korálovec. Protože mají stejné rozšíření, využívá podobného zbarvení jako maskování). Prosím o vystřihnutý, či vytištěný, či namalovaný obrázek živočicha, abychom si všichni dokázali představit, jak vypadá. :)

Od října budou  d.ú. jen  od jednoho  z nás. Kdykoliv se k nim budeme zpětně vracet a budeme na ně navazovat ve výkladech. Pokud zadám domácí  úkol já, zkontroluje jeho  vypracovánáí Klárka a já  ho  na něj  naváži  za týden další... A naopak, Klárčin d.ú. jeho  vypracování  zkontrolují  já a Klárka na to  naváže za týden... A nebojte, budeme mít přehled. Takže budete mít neustálou  řadu  informací a něco  se naučíme. Domácí  úkoly od TERKY NA ČTVRTEK si  bude kontrolovat sama Terka...

ZÁŘÍ 2014

26. září 2014 DÚ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN:1) OD PAVLA Do deníku napiš VÝZNAM PASEK  A MÝTIN  PRO  LES A V  LESNÍCH CELCÍCH. Obohacují  les či  ho poškozují, k  čemu  slouží, mají význam  pro  živočichy a rostliny či  celé  ekosystémy. ..Zjisti  o  tom  co  nejvíce... 2) OD KLÁRKY Badatelé, zjistěte si co je to latence aneb utajená březost a uveďte příklady, ideálně takové které jsme si neříkali na kroužkU .-

Tento úkol jsem zadávala na kroužku pro starší nic méně si myslím že když si ho vypracujete všichni neublíží vám to 

25. ZÁŘÍ  2014 Domácí úkol PCHK ČTVRTEK do deníků OD TEREZKY: Co je to listonoh? Jde chovat listonoha doma? V čem a jak by se případně mohl chovat? Prosím o "ruční" vypracování u těch, kteří již psát umí. Ti, kteří psát neumí, určitě dokáží vzít pastelky a nakreslit to:

19. ZÁŘÍ  2014, PÁTEK: 1) OD PAVLA Na list A4 opatřený celým jménem a věkem napište váš názor na znovuobjevení  a rozmnožování vlků na území  ČR. Zeptej  se i  rodičů, bratra, sestry, kamarádů...Uveďte citací.. taťka, mamka se... kamarád Bajaja je rád či  nerad, proč? apod. Je to  dobře , špatně, máme se obávat chodit do  lesa, na výlety, když víme, že v  oblasti  žijí  vlci. Vaše odpovědi  poskytnu  jako  dotazník zoologům, kteří  studují velké  šelmy na území  v ČR. Téma zpracování  je na vás. Kolik toho  napíšete, zjistíte, kolik  lidí  do  toho  zapojíte, zda tam  přimalujete obrázek... záleží  na vás.

2) OD KLÁRKY. Moji milí mladí badatelé, napište mi, kde všude se dá sehnat ( koupit) zvíře , a porovnejte klady a zápory. V případě internetu uveďte i weby na kterých je možno zvířata sehnat . V závěru po Vás chci Váš osobní názor kde je nejlepší koupit zvíře a proč. 

 

VYPRACOVANÉ  DOMÁCÍ  ÚKOLY VAŠICH  VEDOUCÍCH - SLOUŽÍ JAKO MALÁ UČEBNICE PCHK VELKÉHO VÝZNAMU... OPAKUJTE SI LÁTKU, KTERÁ BYLA PROBÍRANA

v případě potřeby si dovoluji články poopravit či doplnit.  pš

************ - d.ú. pátky, oba kroužky

************ - d.ú. čtvrtky, oba kroužky

 

 

VYPRACOVANÉ D.Ú. BŘEZEN 2015

 Proměna dokonalá a nedokonalá u hmyzu

Hmyz při rozmnožování dělíme do dvou základních skupin. Na hmyz s proměnou dokonalou (holometabolní hmyz) a s proměnou nedokonalou (heterometabolní hmyz).nedokonalé proměně následují tři  vývojové stupně: vajíčko – larva (nymfa) – dospělec (imago). Larva se několikrát svléká a čím dál více se podobá dospělci. Larva nemá křídla, pohlavní orgány a velikost dospělce. Dokonalá proměna má navíc stádium kukly, tedy vajíčko – larva - kukla a imago. Jednotlivá stádia se značně od sebe liší.

 Hra v životě zvířat

 

Zvířata si hrají, pokud jsou v životní pohodě. Nehraje si  zvíře pokud je ve stresu. Hraním si  zvířata osvojují a navykají si na nové pohyby, často u mláďat. Hry mají  mnoho výhod a nevýhod pro daného  živočicha či skupinu zvířat. Nevýhoda je jejich nápadnost v terénu. Hry např. kun či lišek před brlohem mohou prozradit místo, kde se rodina nachází. Úrazy jsou též časté. Bylo zjištěno, že při hrách tuleních mláďat bývala hrající si zvířata přepadána většími lachtany. Prudké  honičky mláďat opic dželad končily i zřícením ze srázů. Výhoda her je však pro druh motivující. Zvíře si cvičí svaly, učí koordinovat tělo, při hrách se šelmy plíží, skáčí, rituálně loví své soukmenovce, získávají návyky na lov. Hry mají i sociální charakter, kdy se zvířata poznávají. A pak  je to proces poznávání. A jak si zvířata hrají? Je to  někdy komické. Viděl  jsem krkavce jak válí sudy ve sněhu, straku jak si  hraje s oháňkou skotu, kuny vynášejí kamínky či  šišky na střechu domů a nechávají je skutálet s rachotem dolů, delfíni si často hrají, v dokumentu  byli viděni  papoušci  kea jak  se kloužou ze svahu a dělají sudy, kdo by neznal kolikrát ztřeštěné hry a chování domácích koček a psů, radostné běhání mláďat kopytníků

VYPRACOVANÉ D.Ú. ÚNOR2015

D.Ú. jsme nedávali  vzhledem k jarním prázdninám. Ale badatelé si  mohli něco  najít a psát do  deníku. Také  poznámky ke krmítkům se mohou doplnit a udělat závěry.

VYPRACOVANÉ D.Ú. LEDEN 2015

PTAČÍ  BUDKY - rozsáhlé  téma, domácí úkoly se týkaly v lednu 2015 tohoto tématu

Ptačí budky si nepleťme s ptačími krmítky. Usmíváte se při tom? Ano, často si to lidé pletou. Takže. Ptačí budka je výtvor člověka, ve kterém dutinový ptáci hnízdí a věší se zpravidla na stromy a ptačí krmítko je výtvor člověka, do kterého sype milovník ptactva vhodné krmení na zimu. Obě tyto činnosti jsou bohulibé a tak by měli být chváleni všichni ti, kdo se tak chová k ochraně přírody a ptactva ve svém okolí. My se tu budeme zabývat ptačími budkami, které jsou vyrobeny ke hnízdění ptáků.

Máme vyrobenou ptačí budku(y) a kam s ní

Měli bychom znát několik pravidel, která je nutno dodržet, aby hnízdění doupníků, jak se ptáci hnízdící  v dutinách a polodutinách též nazývají, bylo účelné a bezpečné. Ta pravidla nejsou těžká.

 

 • Budky pro sýkory, brhlíky, lejsky, krutihlavy věšíme ve výšce 2-4 m
 • Raději na silnější kmeny s hladší kůrou
 • Budky věšíme tam, kde nejsou přírodní dutiny.V pralesovitém lese je to kontraproduktivní
 • Rozmyslíme si, kde bude budka exponovaná. Vyhýbáme se frekventovaným místům, kde proudí stovky lidí, kde běhají volně psi a kočky, kde jsou rušné silnice a chodníky.
 • Směr vletového otvoru – zde se řídíme místem, kde bude budka viset. Světová  strana není rozhodující, dbáme však na povětrnostní podmínky v místě budky
 • Budky nesmí být na výsluní a ani v přílišném stínu. Přemýšlejme dopředu, jak bude prostředí vypadat na jaře, když stromy nasadí listy
 • Vyvarujme se křiklavých barev, různých zbytečných architektonických prvků. Budky stavme účelně. Buď z přírodního špalku nebo jako typickou čtyřhrannou stavbičku
 • Dejme jí tam, kde se dá lehce kontrolovat a každý rok čistit
 • Měli bychom znát druh porostu, kam budky umístíme. Každý ptačí druh preferuje jiný  prostor v krajině, jiný biotop, prostředí.
 • Pokud jsme sadaři a zahrádkáři, zjistíme si, jací  hmyzí škůdci se vyskytují na našem pozemku, abychom rozmístili vhodné budky pro ptačí druhy, které nám pomohou v biologickém boji
 • Budky řadíme tak, aby nám kontrola zabrala co nejméně času a trmácení se terénem
 • Ve vhodném prostředí mohou budky vyvěšeny v rozmezí 30 -50 m od sebe, podle charakteru biotopu
 • Smrkový les (smrčina) – monokultura – pro ptáky zcela nevhodný biotop. Toto místo je jednotvárné, stromy jsou stejnověké, nestačí se tvořit přirozené dutiny. Pro ptáky neatraktivní. Je to les tmavý, většinou bez podrostu, podle lokace příliš suchý nebo naopak vlhký. Čím více se do  tohoto typu lesa vmísí listnaté lesy, druhy přibývají. Přibývá i potravy pro ptáky. Typičtí ptáci: sýkora koňadra, sýkora uhelníček, sýkora parukářka, řidčeji brhlík či šoupálek. Budky zde věšíme při okrajích širokých lesních cest, na okrajích mýtin. Do tohoto prostoru  dáme 2 budky na hektar
 • Borový  les – (bor)– bory jsou jiného charakteru než smrčiny. A když se k nim přimísí listnaté stromy....Je tu více světla, lépe zde vanou větry. A tento les je sušší. Zde již můžeme umístit až 4 budky na hektar. Budky uvnitř nevlhnou a neplesnivý. Typičtí ptáci: sýkora koňadra, uhelníček, parukářky, rehek zahradní
 • Bukový les (bučina) – je-li les čistý, bez příměsi dalších druhů, je to biotop nezcela vhodný pro hnízdění ptáků. Není-li ještě zjara olistěn, tak přitahuje mnoho ptačích druhů, ale když se později uzavře, tak tu vládne tma a vlhko, budky i přírodní dutiny vlhnou, vlhnou hnízda z mechu a jemných travin a ptáci potom hnízda opouštějí. Je tu i daleko méně hmyzu pro hmyzožravce. Podrost je jen zjara a jsou tu bohatě kvetoucí koberce cibulovin (geofytů) jako jsou dymnivky, orseje, křivatce, sasanky... Jiná situace nastane, když bučina zmladí a do lesa proniknou jiné druhy stromů, tak i ptáci přibudou. Opět zde platí, že budky věšíme podél cest a mýtin, kde je snáze obhospodařujeme. Typičtí ptáci: koňadry, modřinky, brhlíci, lejsci, rehci zahradní
 • Dubový les (doubrava) – čisté  dubiny nebo-li doubravy  a smíšené dubové lesy jsou bohatě osídleny ptactvem. Je tu bohatý podrost jak bylinný tak i keřový, který láká i velké množství hmyzu, zvláště mnoho desítek druhů drobných motýlů. A jejich housenkami se četní hmyzožravci živí.. Les je teplý, prozářený sluncem. Budky můžeme dávat po celé výměře lesa. 6 -8 budek  na hektar. Typičtí ptáci: modřinky, koňadry, lejsci bělokrcí a černohlaví, rehci zahradní, při okrajích i vrabci polní, špačci
 • Městské parky a hřbitovy -  větší plochy zeleně ve městech jsou často tvořeny výše zmíněnými lesy a lesy značně připomínají. Jsou to vlastně přeměněné původní lesy, které se ocitly v záplavě a zástavbě města. Jsou to ostrovy života ve městech. A podle druhové skladby stromů rozvěšujeme ptačí budky podobně jako ve volné krajině.
 • Sady a zahrady – zde jsou převážně ovocné stromy, které jsou tu za účelem pěstování ovoce. Staří sadaři a zahrádkáři nechávali na těchto plochách staré doupné stromy, stavěli budky pro ptáky, aby sem přilákali co  nejvíce ptačích pomocníků při boji s hmyzími škůdci. Sem dáváme převážně budky pro sýkory s různými průměry vletových otvorů, abychom sem přilákali větší množství  ptačích druhů.   
 • TA CO, MILÍ MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI, MÁTE SPLNĚNÝ I  DÚ Z TERÉNU? OZNAČENÉ DOUPNÉ STROMY, VYVĚSILI JSTE NĚKDE BUDKY, ZAŘÍDILI JSTE VÝROBU BUDEK TŘEBA VE ŠKOLE?

 

VYPRACOVANÉ D.Ú. PROSINEC 2014

VYPRACOVÁNÍ: 5. 12. 2014 CO  ŽIJE U NÁS DOMA  Domov-  byt, chata chalupa, panelák, cihlák, pavlačový dům, to  vše jsou také biotopy pro mnoho druhů živočichů. I ta nejpečlivější  hospodyňka nezabrání tomu, aby se vyhubilo vše, co žije a dýchá v biotopu byt, potažmo paneláku... Mladý přírodovědec se vydá do zanedbané zcela asociální rodiny na průzkum fauny. A začneme ve sklepě dejme tomu paneláku či  cihlového domu. Dům jako takový má mnoho zákoutí, která jsou suchá i vlhká, v závětří či v průvanu. Každá tato  ekologická nika je bohatě využívána. Ekologická nika – začlenění druhu organismu ve struktuře  a funkci ekosystému. Je to jakési „zaměstnání“ druhu  v přírodě, adaptace čili přizpůsobení podle vzhledu (morfologické), chováním (etologické) či fyziologické – tj. každý žije jinde, požírá něco jiného a na něco jiného je tu zaměstnán

SKLEP: podmínky – vlhko i sucho, ticho (občas), klid (občas), mnoho potravy. DRUHY: krysa potkan, myš domácí, často  hnízda ptáků (rozbitá okna do sklepů paneláků), hnízda kosů, rehka domácího, sýkor koňader, mohou zde přebývat ropuchy obecné a zelené, polodivoké kočky domácí

CHODBY: otevřené prostory, biokoridory DRUHY: běhají  myšovití  hlodavci, mnoho druhů hmyzu na skleněných tabulích, pokud tam ještě jsou, mouchy masařky, bzučivky, domácí  mouchy, pestřenky trubcové, slunilky pokojové

BYTY: bohatý  biotop, celá plejáda drobnějších biotopů, včetně člověka coby hostitele, zní to divně, ale i živočichové mohou být biotopy.. . DRUHY: štěnice domácí, blecha obecná, blecha psí, blecha kočičí  veš šatní, veš dětská, veš muňka, rus domácí, šváb obecný, rybenka obecná, slunilka pokojová, mouchy masařky a bzikavky, štírek  knižní, pisivka knižní a jiné pisivky, mol obilní, m. šatní, m. kožešinový, pokoutník domácí, zavíječ skladištní, červotoči, snovačka obecná, třesavka sekáčovitá, myš domácí, krysa potkan, moli, potemníci, rušník muzejní, kožojed skvrnitý, pilous černý, škvor obecný, stínka zední, stínka obecná

PŮDA DOMU: různé druhy netopýrů, hnízdí zde rorýsi, poštolky obecné, kavky, rehci domácí i zahradní, kuny skalní, holubi, myši, vosy a sršně, tesařík krovový

OKOLÍ DOMU: může být velice rozmanité. Můžeme tu rozlišovat biotop zahrady, sadu, pole, louky, silnice, chodníku, popelnic a podle toho vypadá  i fauna, nebo-li soubor všech živočišných druhů na tom určitém místě.. Běhají tu myšice a lišky, kuny a lasice, sem tam zajíc, potkani, na keřích a stromech hnízdí ptáci vázané na přítomnost člověka nebo jim přinejmenším přítomnost nevadí. Dále jsou tu ještěrky obecné a slepýši, různí plzáci a šneci...

Pavel Švec

VYPRACOVANÉ  D.Ú. LISTOPAD 2014

VYPRACOVÁNÍ:PUŠTÍCI A STRIX: Čím bych jako mladý přírodovědec přispěl k akci 100 budek

účastnil bych se mimořádných schůzek s vedoucím kroužku, chodil bych po terénu sám od sebe a pozoroval bych co budek létá, zajímal bych se o tuto akci, dělal bych  všemožná pozorování, vymyslil bych si pokusy, které bych  vypracovával, vše bych zapisoval do zvláštního deníku, kreslil a maloval, psal články... Vidíte, mladí přírodovědci, je toho mnoho co by se dalo dělat, kdyby se ovšem chtělo... A já, toto vše provádět budu :)) :))  

VYPRACOVÁNÍ: KULÍŠCI A KONIPÁSCI A Co je vhodné dávat do krmítek?

Drobní pěvci: slunečnice, proso, len, pšenice, vlašské ořechy, mák, ovesné vločky, kukuřice, směsi pro ptáky, lesknice, dýňová semena, jáhly, další semena a obiloviny

Kosi, kvíčaly, brkoslavové: jablka napíchnutá na větvičky stromů, keřů

Havrani: jedná se o všežravce, takže od odřezků masa po různé plody

Dále: lojové koule (lůj), sušený hmyz, „moučné červi“, hložinky, bezinky, jeřabiny, ptačí zob, svazky bodláků, …

Na zahradě si můžeme také vysadit vhodné stromy, keře, rostliny, jejichž plody a semeny se ptáci živí. U nás to jsou: bez černý, dřín, třešeň ptačí, jeřáb, slunečnice, kdoulovec, jeřabina a další.

DO KRMÍTKA NENÍ VHODNÉ DÁVAT: přepálený tuk, solený špek, plesnivé zbytky, těstoviny, uzeniny, čerstvé či slané pečivo či s krystalky soli na povrchu, vánoční cukroví (zejména s krémem a čokoládou)

Tereza Laifrová

VYPRACOVÁNÍ: KULÍŠCI A KONIPÁSCI 27. 11. 2014 Co je to INSEKTARIUM?

Insektárium nazýváme nádobu, která slouží k chovu hmyzu. (INSECT = HMYZ)

Jako insektárium lze označit více chovných zařízení. Takovým prvním insektáriem může být např. lahev od okurek. 5-ti litrová lahev se hodí např. na chov kudlanek, některých druhů strašilek, ale záleží na velikosti chovanců a jejich potřebách. Dále to může být prasklé akvárium, které se již jako akvárium použít nedá, nebo např. plastový box. U těchto chovných nádobách je velmi důležité, aby měli nějaké víko, protože by nám chovanci velmi snadno unikli. U „pětilitrovky“ postačí např. kousek punčochy, na akvárium se dá vytvořit síťové víko s dřevěným rámem a plastový box se dá koupit už i s víkem, ve kterém je udělané větrání. Samozřejmě je důležité, aby chovanci měli nějaké větrání, protože by se nám jinak mohli udusit. Možností je i přímo insektárium, které je podobné (nebo stejné) jako terarium.

Další nezbytností je podklad. Postačí obyčejný ubrousek, hrabanka, rašelina, lignocel,… Nějaké klacíky, rostlinky (kudlanka); živná rostlina (strašilky); mistička s potravou (brouci); kůra, kde se můžou chovanci schovat.

Zařízení insektária se odvozuje od přirozeného prostředí chovaného druhu. Proto je důležité si nejdříve před koupí nového živočicha zjistit jeho nároky a potřeby.

Tereza Laifrová

VYPRACOVÁNÍ: (14.11. 2014) Časová osa domestikace domácích zvířat
Badatelé, zde máte vypracováno jak byla jednotlivá zvířata domestikována, já vycházela z knihy Svět zvířat XII - Domácí zvířata. Autoři Alena Červená, Miloš Anděra a kol. Jak jsem již říkala, údaje z jednotlivých zdrojů se mohou lišit, tudíž kdo vycházel z jiného zdroje může mít jiné údaje. Některá zvířata byla domestikována zhruba ve stejný čas, tudíž u jednoho časového údaje můžete najít více zvířat.
12 000-9 000 př.n.l.    - pes
10 000 př. n .l .           - kur ( ? 
9 000 - 8 000 př. n. l.  -  ovce
8 000 - 7 000 př. n. l . - koza
7 000 - 6 000 př. n. l.  - tur
6 000 př. n. l.              - prase
5 000 př. n. l.               - osel, husa, kachna ( ? ) 
5 000 - 4 500 př. n. l. - zebu, holub
5 000 - 3 000 př. n. l. - kapr, ( ?) , myš domácí ( ?)
4 500 - 3 400 př. n. l. - kůň
4 000 - 2 000 př. n. l. - kočka, včela
3 000 př. n. l.             - buvol, velbloud jednohrbý , lama, morče
2 500 př. n. l             . - bourec morušový
3 000 - 1 000 př. n. l. - jak, sob,
2 000 - 1 000 př. n .l. - velbloud dvouhrbý
2 000 př. n. l.             - páv, čínská husa, hrdlička chechtavá 
1 500 - 1 000 př. n. l. - krocan
1 000 př. n .l.             - balijský skot , pižmová kachna ( ? ) 
500 př. n. l.                 - perlička
 
1 000 n. l           . - králík
1 100 - 1 200 n.l. - karas zlatý, kapr
1 400 n. l           . - křepelka
1 500 n. l           . - kanár
1 750 - 1 800 n.l. - chůvička
1 800 n. l            . - andulka
1 850 - 1 900 n. l.  - liška stříbrná, norek americký , nutrie, potkan laboratorní 
1 930 n. l.              - křeček zlatý ( dříve syrský )
1 960 n. l.              - pštros
 
př. n. l. - před naším letopočtem 
n. l. - našeho letopočtu
(?) - u kterých zvířat jste našli ten otazník, znamená že si tím nejsme zcela jisti 
Klára Pokorná

VYPRACOVÁNÍ: KULÍŠCI A KONIPÁSCI  DOSTIKACE  Děti si vylosovaly domestikované zvíře a jejím úkolem je najít divokého předka. U domácího zvířete by měla najít nějaká zajímavé plemena.

KUR – 10 000 př. n. l.

Kur domácí (slepice) vznikl domestikací kura bankivského v Indii a Jihovýchodní Asii. Plemena: Česká zlatá kropenka, Brahmánka, Australka, Sulmtálka, Holandská chocholatá slepice, Paduánka, Araukana, Hedvábnička, Kadeřavá slepice

OVCE – 9 000 – 8 000 př. n. l.

Předkem ovce domácí je nejpravděpodobněji muflon. Domestikovaná byla v oblasti Asie. Plemena: suffolk, chrollais, merino, romanovská ovce

KOZA – 8 000 – 7 000 př. n. l.

Předkem kozy domácí je koza bezoárová. Domestikovaná byla v Asii v oblasti Íránu. Plemena: burská koza, koza anglonúbijská, koza angorská, kamerunská zakrslá koza

MYŠ – 5 000 – 3 000 př. n. l. (někde údaje mluví o 1 000 př. N. l.)

Myš laboratorní vznikla z naší známé myši domácí v Číně. Tam šlechtili tzv. myšky tanečnice. U laboratorních myšek se spíše mluví o typu srsti a variantách zbarvení. Typ srsti – krátká, dlouhá, kudrnatá, saténová; zbarvení – čokoládová, černá, červená, žlutá, bílá, lila,… a mohou být i různé znaky – tan, fox,…

HOLUB – 5 000 – 4 500 př. n. l.

Holub domácí vznikl domestikací holuba skalního. Oblastní domestikace byla Jihozápadní Asie. Plemena: holub pávík, durynský vlaštovák, orientální racek, indián, bavorský voláč, durynský mnich

KOČKA – 4 000 – 2 000 př. n. l.

Kočka domácí vznikla z kočky plavé pravděpodobně v Egyptě. Plemena: mainská mývalí kočka, ragdoll, britská kočka, sibiřská kočka, bengálská kočka, sphynx, birma, skotská klapouchá kočka, česká kadeřavá kočka, japonský bobtail

LAMA – 3 000 př. n. l.

Předkem lamy krotké je lama guanako. Předkem lamy alpaky je vikuňa. Místo domestikace je oblast And.

KAPR –1 100 – 1 200 př. n. l. (udává se ale i dřívější údaj – 5 000 – 3 500 př. N. l.)

Kapr (kapr koi) jehož předek je kapr obecný se domestikoval v Číně, Japonsku a Středomoří. Plemena: Aischgrundský lysec, haličský kapr, lužický kapr, třeboňský kapr šupinatý, chlumský šupinatý kapr

KRÁLÍK – 1 000 př. n. l.

Předkem králíka domácího je králík divoký. Pravděpodobné místo domestikace je Středomoří. Plemena: anglický beran, anglický strakáč, angora, belgický obr, bílopesíkatý, český luštič, český černopesíkatý, hermelín, deilenaar, hototský bílý, kastorex

FRETKA –cca 350 př. n. l.

Fretka, jejímž předkem je tchoř tmavý, se domestikovala v oblasti Středomoří.

POTKAN – 1 850 – 1 900 n. l.

Předkem potkala laboratorního je potkan obecný. Je to jedno z mladších domestikovaných zvířat, uvádí se u něj Velká Británie a USA. Je to podobné jako u myší. Někteří pokani mají odlišn posazená ouška, těm se pak říká „dumbo“ Více o barevných varietách a typech srsti tady http://www.klubmorcat.cz/

*př. n. l. = před naším letopočtem

**n. l. = našeho letopočtu

Tereza Laifrová

VYPRACOVÁNÍ (7.11. 2014): JAKÉ DRUHY ZVÍŘAT OBÝVAJÍ MĚSTSKÉ PARKY
Městský park, to je biotop velmi podobný listnatým či smíšeným lesům.  Je to vlastně přeměněný les či obora. Ale v lesích přirozených žijí převážně živočichové kultorofóbní, tudíž se vyhýbají lidským sídlům a ke člověku moc nepřilnuli a v naopak v parcích žijí živočichové kulturofilní, tudíž ti, kteří se člověka se příliš nebojí. města nejsou mrtvé zóny bez zvířat. Je jich tu mnoho.Vezmu-li park mého dětství a park, kudy jsem chodil denně pěšky do práce a z práce. Takže, ve Stomovce je převážně les listnatý s prvky jehličnatých kultur, jsou tu vodní biotopy se stojatou vodou jako je slepé rameno Vltavy. Ze savců je tu: ježek východní,potkan, veverka obecná, myšice křovinná, norník rudý, kuna skalní, zajíc polní, netopýr rezavý, krtek obecný, rejsek obecný. Z ptáků je tu: pěnkava obecná, sýkora koňadra, modřinka, babka, brhlík lesní, mlynařík dlouhoocasý, šoupálek krátkoprstý, kos černý, drozd zpěvný, kachna divoká, polák chocholačka, lyska černá, slípka zelennohá. Z hmyzu je tu: brouci vázaní na staré stromy jako velcí tesaříci, roháči obecní, lesní druhy střevlíků
Pavel Švec

VYPRACOVÁNÍ (23.10. 2014): ROZDÍL MEZI  ZUBREM A BIZONEM 

ZUBR EVROPSKÝ

* Zubr je lehčí než bizon, ale dosahuje vyšší výšky v kohoutku

* samci váží v rozmezí 530 – 920 kg, samice jsou přibližně o polovinu menší

* dá se říci, že je „štíhlejší“, což mu umožňuje lepší pohyb v jeho přirozeném prostředí

* S porovnáním s bizonem americkým má kratší srst na hlavě, krku a hrudních končetinách, ale jeho ocas a rohy jsou naopak delší

* Přirozeným biotopem jsou listnaté a smíšené lesy mírného pásu

BIZON AMERICKÝ

* Bizon je velmi statné zvíře a v Severní Americe je největším suchozemským savcem, samci váží v rozmezí 900 – 1500 kg a samice přibližně polovinu váhy samců

* Tělo je pokryto hnědou srstí, která je v přední části (na hlavě, krku a předních končetinách) dlouhá a tmavá

* V porovnáním se zubrem je širší a celkově mohutnější, ale má kratší rohy a ocas

* Jsou dva poddruhy: bizon prérijní a bizon lesní

* Přirozeným biotopem jsou otevřené krajiny, prérie, rovinaté plochy s keřovými porosty, případně lehce zalesněné oblasti

Tereza Laifrová

 
VYPRACOVÁNÍ (31.10. 2014): PRASE DOMÁCÍ, ZJISTI O NĚM NĚCO
Prase domácí je významné domácí zvíře které jistě každý z nás zná.
- prase bylo domestikováno zhruba před 6000 př.n.l. (ovšem setkala jsem se i s údaji že to mohlo být již 8000 , př.n .l ). 
- divoký předek prasete domácího je prase divoké , s domestikací se začalo v jihovýchodní Asii nebo jižní Číně
- prase je chováno hlavně pro maso, kůži,tuk. Dále jako laboratorní zvíře, jako pomocník ( třeba při hledání lanýžů) a v posledních letech to je i velmi oblíbený domácí mazlíček ( např. prase gotingenské či vietnamské ) 
- prase je všežravec tudíž nepohrdne jak rostlinou tak i živočišnou potravou
- velikost a váha prasat je velmi rozličná , některá jsou chována za účelem mazlíčků ( váha kolem  30 kg) jiní za účelem konzumace ( váha až    400 kg )  vždy záleží na plemeni.
- vykastrovaní samci prasat se nazývají vepři - odtud název vepřové maso ....
Klára Pokorná

VYPRACOVANÉ D.Ú. ŘÍJEN 2014

VYPRACOVÁNÍ (24. ŘÍJNA 2014 ) D.Ú. OD PAVLA A KLÁRKY DO  31.11. 2014 ÚKOL NEÚKOLJiž jsme to  probírali, tak  to  nebude takový  velký  problém A MNOZÍ TO JISTĚ MAJÍ JIŽ ZAPSANÉ. :)) V deníku  budete mít vysvětleny pojmy PRALES (v  našich  zeměpisných šířkách), SUKCESE, KLIMAX, MONOKULTURA. Tím zakončíme biotop LES a vydáme se do biotopu LIDSKÝCH  SÍDEL... VIZ SLOVNÍČEK

Vypracování (17. 10. 2014): Evropské  druhy savců s parohy a rohy

Jelen  evropský, původní  druh v ČR

Daněk  skvrnitý, ze Středozemí, od 15.stol. u nás díky mysliveckému chovu nejdříve chován v oborách a pak  volně na mnoha místech v nižších  polohách

Jelen  axis nebo-li čital, vysazen, původem  Nepál, Assám až po  Srí Lanku

Jelen  sika, vysazen, pův. jv. Asii, v Japonsku a v  Číně

Srnec obecný, původní  druh v ČR

Los evropský, původní  druh, nyní  se zvolna šíří, na Lipně na Šumavě

Jelenec viržinský nebo-li běloocasý, pův. Sev. Amerika, u  nás do  19.stol., u nás u Dobříše, v Brdech, Jičínsko, Podkrkonoší

Sob  polární, tundry sev. Evropy

Muntžak  malý, pův. z hor jižní Číny, vysazen  v Anglii a Francii

Srnčík  čínský, z Číny, vysazen  v  Anglii

Buvol  indický, pův. v Indii a jv. Asii, nyní Itálie, Řecko, Maďarsko, býv. Jugoslávie jako domácí  zvíře,někde polodivoce

Pratur evropský, původní  druh Evropy, vyhuben  v 16. století

Zubr evropský, původní  druh, dnes u  nás polodivoce v Ralsku

Kozorožec horský, Alpy

Kozorožec pyrenejský, Alpy

Muflon, pův. Středomoří, u nás po  celém území  v ČR

Pižmoň, na Špicberkách a v Norsku vysazen, jinak od sev. Kanady po vých. Grónsko

Pavel Švec

 ​Vypracování (10.10. 2014): C​​o jsou to plemenné knihy a jaké plemenné knihy vede pražská zoo ?

- plemenné knihy slouží k registraci všech zvířat daného druhu ( např. koně Převalského ), která jsou chována v lidské péči . Díky těmto knihám lze sestavovat  chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení ( pokud je některých zvířat menší počet tak je u nich velká pravděpodobnost příbuzenských vztahů. Proto vznikají a zoologické  zazrady vedou plemenné knihy... abychom kontrolovali  jak si jsou zvířata daného druhu vzájemně příbuzná )

- mohou být mezinárodní ( zahrnují údaje o daném druhu z celého světa ) nebo regionální. Evropská plemenná kniha ( zahrnuje údaje o zvířatech daného druhu v Evropě )

Pražská zoo vede 

- Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského

- Mezinárodní plemennou knihu leguána kubánského

- Evropskou plemennou knihu želvy černavé

- Evropskou plemennou knihu orlície bornejské

- Evropskou plemennou knihu ocelota stromového

- Evropskou plemennou knihu komby ušaté a komby jižn

- Evropskou plemennou knihu krysy obláčkové a krysy největší

Klára Pokorná

Vypracování (16. 10. 2014): TYGR USSURIJSKÝ TYGR SUMATERSKÝ - rozdíly a popis

* největší poddruh tygra (hmotnost 100 – 400 kg) - nejmenší poddruh tygra (hmotnost 115 – 180 kg)

* světlejší barva, větší podíl bílé – břicho, atd., kresba je spíše hnědá - tmavší hnědo-oranžová podkladová barva než černá jako u ostatních druhů - husté pruhování, blíže u sebe

* řidší pruhování, dál od sebe

Bergmannovo pravidlo:

Endotermní („teplokrevní“) živočichové v chladných oblastech dosahují větších rozměrů než jejich příbuzní v oblastech s teplým podnebí

> Tygr ussurijský se v současnosti vyskytuje na území východního Ruska v blízkosti Ussuri, přítoku řeky Amur; obývá tajgy, husté porosty okolo řek a jezer, listnaté, smíšené a jehličnaté lesy => chladné oblasti, proto je větší

> Tygr sumaterský se vyskytuje na území ostrova Sumatra; obývá tropické lesy => teplé, vlhké oblasti, proto je menší

Glogerovo pravidlo:

Živočichové v suchých oblastech mají světlejší zbarvení než živočichové ve vlhkých oblastech.

> Tygr ussurijský má světlejší zbarvení a pruhy dál od sebe, protože žije v tajgách, lesích => sušší, chladnější oblasti s řidším porostem

 

> Tygr sumaterský má tmavší zbarvení s hustým pruhování, protože žije v tropických lesích => teplé, vlhké oblasti s hustým porostem

Tereza Laifrová

Vypracování (3. 10. 2014):  Paroh a roh, jaký  je v  nich  rozdíl

Paroh: 1) je to produkt kosti, z lebky se snadněji oddělí, třeba po ulovení zvěře 2) uvnitř je plný, vždy se větví a tomu  se říká výsady, 3) každý  rok  se shazují a poté  následně rostou nové, 4) dorůstá  na konci, nejstarší  část  je u  hlavy a nejmladší  na špičce, 5) roste pouze samcům, jediná výjimka je sob polární, samicím  soba rostou  parohy také, 6) př. jelen, srnec, daněk, los

Roh: 1) narozdíl od parohu to není kost, ale je to produkt, derivát kůže (obdobně jako  třeba nehty), po vypreparování  lebky je roh její  pevnou  součástí, 2) rohy se nikdy nevětví, 3) jsou trvalé, nikdy se neshazují, 4) dorůstá od hlavy a tak  nejstarší  část je na špičce, 5) roste často  oběma pohlaví, 6) př. kozorožci, muflon, divoké  kozy

Paroh jelena: vyrůstá z pučnice, což je násadec čelní  kosti , plocha parohu, která  se shazováním odlamuje od pučnice se nazývá  myslivecky pečeť. Nad pečetí  je zbytnělý  prstenec, růže. Základ parohu, osu, tvoří lodyha. Ta se větví do výsad. Ty se dělí  na první výsadu očník, druhá nadočník, třetí opěrák. V koruně parohu se nachází  vlčník, který  se může dělit, rozdvojovat. Podélné osy cév z doby vyživování a růstu se nazývá  rýhování. Drobné  výrůstky na parohu je perlení. Vrchní  část je koruna. Koruna může být dvojitá nebo poschoďovitá. Výsada koruny zakončují paroh.

Paroh daňka: Z lodyhy vybíhají  pravidelně dvě výsady. Očník a opěrák, nadočníky se zpravidla nevyvíjejí nebo  se jen  naznačují. Nad opěrákem  se lodyha rozšiřuje, tvoří  se lopata. Zde rozlišujeme jednotlivé  prsty.Ty se mohou  nazývat trn, hák. Plocha lopaty se nazývá dlaň.

Roh: u muflona se nazývají  toulce.

Pavel Švec

Vypracování: DOMÁCÍ ÚKOL na 9. 10. 2014: Vyber si jednoho živočicha, který ti přijde něčím neobvyklý.

 

sumeček průsvitný – Kryptopterus bicirrhis - díky ztrátě pigmentace v kůži je průsvitný

 

zmije paví – Echis carinatus - areál rozšíření tohoto druhu zmije je v Asii, patří zde mezi nejjedovatější hady a má na svědomí nejvíce lidských úmrtí

 

chvostoskok – Collembola - jde o drobného živočicha žijícího v půdě, na jejím povrchu, v humusu, opadu a někdy na vodní hladině. Má jedinečný skákací aparát tzv. skákací vidlici, která mu umožňuje vymrštit se do vzduchu. Tento skok se dá připodobnit skoku člověka přes mrakodrap

 

ježura australská – Tachyglossus aculeatus -  ježura je podivný živočich, který je typickým obyvatelem Austrálie a přilehlých ostrovů. Svými bodlinami připomíná našeho ježka, nicméně patří mezi ptakořitní, což jsou vejcorodí savci. Z vajíčka, které je velké asi jako lískový oříšek se vyklube mládě velké přibližně 1,5 cm, které je potom chráněné v matčině vaku. Jako správní savci se mláďata živí mateřským mlékem, které je vylučováno z mléčných políček na břiše a odkud mláďata mléko slízávají. Kromě vajec mají i další společný znak s plazy a ptáky a tím je kloaka - společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy.

 

ptakopysk podivný – Ornithorhynchus anatinus – ptakopysk patří s ježurou do skupiny   - ptakořitní. Jako u ježury se mláďata vyvíjí určitou dobu ve vejci a po vylíhnutí olizují mléčná políčka matky, z kterých se vylučuje mléko. Jeho vzhled je pozoruhodný. Široký ocas připomíná bobří, nohy má opatřené plovací blánou, srst má podobnou vydří a jeho čenich připomíná kachní zobák. Samci mají navíc na zadních nohách jedovaté ostruhy. Oproti ostatním savcům, kteří mají tělesnou teplotu kolem 37°C, je jejich tělesná teplota pouhých 32°C. 
elektrolokace – ptakopysk má na zobáku elektroreceptrocy, což jsou místa, která zachytávají elektrické signály. Jelikož jeho kořist vydává el. signály, napomáhají tyto receptory potravu vyhledávat.

 

chameleon jemenský – Chamaeleo calyptratus – chameleon žijící v hornatých oblastech Jemenu a Saúdské Arábie má vysokou přilbu a výrazný hrdelní hřeben. Jeho oči se pohybují na sobě nezávisle. Zbarvení závisí na náladě chameleona a slouží i jako komunikační prostředek a při namlouvání. Paleta barev se liší u jednotlivých druhů, ale obecně jde o odstíny zelené, hnědé a černé (některé druhy se mohou vybarvit i do žluté, oranžové, modré a fialové).

 

žralok šedý – Hexanchus griseus – jedná se o druh dorůstající víc jak 5 metrů a vážící 600 kg a více. Na rozdíl od jiných žraloků, kteří mají 5 žaberních štěrbin, má žralok šedý 6 žaberních štěrbin, které mu zajišťují více kyslíku. V moři se pohybují až v hloubce 1900 m, kde musí odolávat velmi vysokému tlaku.

 

pipa americká – Pipa americana - žába, která má zajímavý způsob rozmnožování. Při kladení vajec samec zachytává vajíčka na břicho a přesouvá je na záda samičky. V kůži na zádech samičky jsou kožní komůrky, kam vajíčka sameček zamačkává. V komůrkách probíhá po 77 – 136 dní vývoj a nakonec z nich vylézají už plně vyvinuté malé žabky o velikosti 2 cm.

 

ara hyacintový – Anodorhynchus hyacinthinus - největší ara a zároveň největší papoušek schopný letu. Specializuje se na příjem plodů a ořechů různých palem, jeho zobák dokáže rozlousknout i kokosový ořech, ale nepohrdne ani ovocem a zeleninou. Obývá oblasti deštných pralesů v Jižní Americe, kde v dnešní době existují již pouze malé populace.

 

zebra – Equus – lichokopytník obývající africký kontinent. Je několik teorií, proč mají zebry pruhy. Jednou z nich je matoucí účinek, kdy predátoři nejsou schopni vybrat si ze stáda jednotlivce. Ale podle posledních studií je pruhování zeber zapříčiněno jeho odpudivým účinkem vůči hmyzu. Dokonce i hustota pruhů u jednotlivých poddruhů zeber závisí na množství bodavého hmyzu (např. moucha tse-tse) v lokalitě.

 

mamut – Mammuthus – vyhynulý rod chobotnatců, v době ledové byl rozšířen po severní polokouli. Největším byl pravděpodobně mamut císařský, dorůstající nejméně 4 metrů a vážící až 8 tun.

Tereza Laifrová 

 

Vypracování (9.10. 2014):  DOMÁCÍ ÚKOL na 16. 10. 2014: Pralesy v ČR

Prales = původní les; člověkem neovlivněný les

Mezi pralesy ČR patří: Boubínský prales, Žofínský prales, Mionší (CHKO Beskydy)

Tereza Laifrová

Vypracování (9.10. 2014):  Prales, co to je?

Pralesem v našich zeměpisných  šířkách rozumíme původní  les, který  není ovlivňován  člověkem. Je to bezzásahová  zóna, kde vše necháváme zcela na  přírodě, jak  tomu  bylo  po tisíciletí. Jak  jsme si na kroužkách  několikrát říkali, les je u  nás konečné  stádium vývoje, a má to takový pěkný  termín, sukcese. Přeložím – je to vývoj  rostlinného pokryvu od mechů, trav, pionýrských rostlin po různé lesy a lesíky, které  končí  vždy klimaxem, nebo-li pralesem. A to je konečné stádium rostlinného(vegetačního) pokryvu. Pokud tedy buldozer vyhrne 10 ha půdy za Prahou, a člověk  do toho  nijak nezasáhne, tak za 500 a více let tu  vždy vznikne pralesovitý  porost. Přirozený  vývoj  lesů.

Prales má  největší  druhovou  rozmanitost rostlin  a živočichů, to znamená, že je tam  toho mnoho. Obsahuje více druhů stromů, má  bohaté  keřové  a bylinné patro Až půjdeš do  smrkového  lesa, kde je jen  smrk, podívej se jak je les chudičký. Půjdeš-li pralesem, téměř ani  neprojdeš a kypí životem. Vlétne-li do smrčiny kůrovec, zcela ji zničí a jedná  se o  kalamitu. Znáš příběh Šumavy? Smrčiny padly, ale Boubínský  prales vše ustál. Čím to  asi  je? Přeci  druhovou  rozmanitostí. Kůrovec ničí  jen  smrky, ale duby a buky, javory a olše nechává . Zkrátka se tam  nerozmnoží natolik, aby vše zničil. V tom  se poněkud chová  jako  člověk, nemyslíte?

Pralesy v ČR se udržely zejména v horských  oblastech  a jedná  se vcelku malé  plochy. Příklady: Boubínský  prales (Šumava), Žofínský  prales (Novohradské  hory), prales Polom (Železné  hory), Žákova hora (Žďárské vrchy), Mionší (Beskydy), Velká  Javořina (Bílé Karpaty), Kohoutov (Křivoklátsko), Cahnov-Soutok (soutok Moravy a Dyje).

Pavel Švec

          Vypracování (3. 10. 2014): Jaká povolání můžeme najít v zoo:

- pan ředitel
- náměstci
-pracovníci ekonomického odd.
- pr pracovníci
- chovatelé - starají se o zvířata, čistí jim klece atd , krmí je 
- vrchní chovatel
-krmiváři  - rozváží krmiva na jednotlivé rajony, připravuje krmiva 
- veterinář
- veterinární sestra
- kurátor neboli zoolog  - stará se o svůj okruh zvířat a šéfuje chovatelům 
- ostraha
- vodič poníků - zdenda
- vedoucí zookroužků - my :-)
- pracovníci výchovně vzdělávací odd - spadají sem průvodci atd 
- tiskový mluvčí
- fotograf
- specialista tréninku zvířat - neboli trenér zvířat
 - zahradníci
- elektrikáři
- truhlář
- pracovníci obchodního odd  - zařizují příchod a odchod zvířat 
- prodavači - vstupenek, suvenýrů atd
- publikační pracovník - má na starosti např. časopis Trojský koník, lexikony atd 
- kuchařka pro zvířata   vaří rýži,maso,brambory atd
- dopravní odd
- pracovníci ekonomického odd
- paní knihovnice
- pracovníci marketingového odd
- řidič vláčku
- obsluha lanovky 
- údržbář
- instalatér
- pracovníci expozičního odd - tisknou cedulky a vytváří je 
 
odd -  znamená oddělení 
Klára Pokorná

VYPRACOVANÉ  D.Ú. ZÁŘÍ 2014

VYPRACOVÁNÍ (26. ZÁŘÍ 2014):  Paseky, mýtiny, význam  pro  les, co o  nich  víš?

-       Stručně: vznikají přičiněním člověka (kácení), nebo přírodními silami (oheň, vichřice, přemnožení  škůdci)

-      rychlá  změna rostlinstva (vegetace), jedná  se o náhlý zvrat v rostlinném pokryvu a tudíž na to  navazuje i osídlení živočišné. Představ  si  jehličnatý  či  borový  les, část se ho vykácí, třeba na konci  prázdnin. Většinou  na tom  místě byly jen  stromy a nějaké  lesní  trávy. A najednou se les rozsvítí a vtrhnou sem  příští  rok organismy světlomilné (heliofilní- slunce milující). Objevují  se starčeky Fuchsovy, vrbky úzkolisté, ostružiníky, maliníky, metlice trsnaté, náprstníky, zvonky. A tyto  květy přivábí  mnoho  druhů hmyzu, hlavně motýly, dvoukřídlé, blanokřídlé, rovnokřídlé, brouky. Paseka ožije....Je to  tzv. primární  sukcese

-         stromy nastupují mnohem  později, byliny jim  musí  připravit půdu a podmínky, první (pionýrský) strom je bříza, tzv. sekundární sukcese

-         ptačí  osídlení  pasek je mnohem  pestřejší... na pasekách a na lesních  okrajích  hnízdí budníčci, létá  sem  lovit lelek  lesní, ostříž lesní vyhledává okolí pasek  ke hnízdění

-         shrnutí: paseky oživují poměrně nudná  lesní  společenstva zvláště v monokulturních  lesích (jednodruhových lesích –smrčiny, bory)

PAVEL ŠVEC

VYPRACOVÁNÍ (26. ZÁŘÍ 2014): DOBA LATENCE - UTAJENÁ NEBO POZASTAVENÁ BŘEZOST
- po oplodnění se vývoj plodu pozastaví pokud nejsou příznivé  podmínky ( nedostatek potravy, teplotní nestálost, posunutá  říje atd) , může to být i o několik týdnů.
- můžeme s latencí setkat např u : srnce, zajíce, kunovitých šelem, ploutvonožců ....
--
Klára Pokorná

VYPRACOVÁNÍ (19. ZÁŘÍ 2014): téma vlk názory na jeho znovurozšíření a téma kde koupím zvíře

Děkuji  za velmi nádherné zpracování úkolu  o  vlcích  na Českolipsku. Bohužel  ne všichni  se tímto  tématem  zabývali. Mnozí  z  vás jste si  ale dali mnoho  práce se zjišťováním dat, s přepisováním a celkovým  vypracováním. Vymýšleli jste si  otázky, nalezli  respondenty, ktewří  vám zodpověděli otázky, které  jste si  vymyslili. Vzali  jste ten  úkol velmi  vážně, čehož si nesmírně  cením. Tak  má  vypadat  d.ú., který  vás učí  přemýšlet nad daným tématem, čehož si  vážím. Zpracování  vašich  názorů čeká  nyní mě a bude to  zajímavá  práce a těším se na výsledky. KDO  NEODEZDAL TENTO  DOMÁCÍ ÚKOL, PROSÍM, ABY HO  JEŠTĚ ZKUSILI  NAPSAT, PROTOŽE JSOU TO VELMI  ZAJÍMAVÉ  NÁZORY, KTERÉ  BY MOHLY POSLOUŽIT K  DALŠÍM PRACEM, PROTOŽE SI  VAŠICH  NÁZORŮ  VÁŽÍME ...

"Je to  cool. Vždyť pro  člověka nebezpečný  nejsou, ne?Já  nevím.Když je někdo  tak  blbej, že se nechá  sežrat vlkama, tak  je to  jeho  problém." Bratr (16) Báry Cepníkové

"Tak  vlka jsem  ve volné  přírodě nikde neviděl, mluví  se často  o  rysech a také  jsem  neslyšel, že by někdy někoho  napadl.... spíš pořád běží  reportáže o  napadení  psem a taky je proto ze svých  obydlí hromadně nevyženeme, že? "Ondra, 13 let, dotazník  Lukáše Čepeláka, 12 let

"A tak  si  kladu  otázku, nebyla vůbec chyba upozorňovat  na oblasti, kde žijí?Ti  co  by se o  to hlouběji  zajímali, by si  to  stejně zjistili, ostatní  by pak  nepropadali panice." Aneta Loužecká, 14 let. A další  názory ještě napíši... jsou  opravdu  zajímavé...

závěry našich mladých přírodovědců - často  se objevovaly názory, že vlk pomůže snížit stavy divokých  prasat, že by badatelé vlka rádi  viděli či  by ho  rádi  měli v  lese za humny, často  se obávali  starší  respondenti, že by vlk  mohl  člověka napadnout

Pavel  Švec

TAK  NĚJAK VÁM  BUDEME PŘEDKLÁDAT  NAŠE VYPRACOVANÉ  ÚLOHY ABYSTE SE Z  NICH  MOHLI POUČIT A SPRÁVNĚ POCHOPILI CO  PO  VÁS CHCEME. VĚDĚ A VĚDĚNÍ  ZDAR. VÁŠ TÝM  PCHK

VYPRACOVÁNÍ (19. ZÁŘÍ 2014): Vlk – názory, předsudky, naděje

-          neexistuje snad nenáviděnější zvíře... je to  tím, že se lidé  odjakživa báli  tajemných  hlasů, tj. vytí, které  zejména v noci  působí na nervovou  soustavu  člověka, vlci  využívali  a využívají  potravní  zdroje člověka, dnes je tomu také, ale člověku „likviduje“ jeho  peníze -  v USA lov na jelena wapiti přináší  miliony dolarů  ročně, zde vidíme, že lidem  nejde o  to chránit „nebohé“jeleny, protože je vlci  často  loví, ale chrání  byznys (fuj, to  je ošklivé  slovo), pastevci  často  měli konflikty s vlky, když se "hloupé"ovce nechali  slovit    

-          vlk do  přírody patří jako  každý  živý  tvor a člověk  nemá  právo žádný  druh živočicha či  rostliny vyhubit

-           nebyl  zaznamenán spolehlivý  důkaz o napadení  člověka

-          udržuje funkčnost ekosystému, tj. napomáhá  s přírodní  rovnováhou

-          vlk  je v jakési  rozepři  s myslivostí, stejný  problém jako  v USA

-          bylo  prokázáno, kde se vlk  vyskytuje, prudce se zlepšila kvalita biotopů, populací  zvěře a stoupne kulturnost národa, která umí  chránit své  přírodní  dědictví

-          vlci  loví  zvířata nemocná, slabá či  zraněná a tak  oživují  populace... a poznají  to  dobře, protože mají  na to  „čich“, silný  jelen  či  srnec má  velikou  šanci, že se vlkům  ubrání a zachrání se, tím  jsou zdravotní stavy zvěře velmi  dobré a můůže mít z toho  užitek  i  člověk  lovec... člověk  zkrátka nepozná na dálku zdravotní  stav jelena a má  tendenci lovit silné  jedince, čímž jde proti  proudu  selekce 

-          kdyby byli  vlci  to, co  z nich  lidé  udělali -  monstra, postrach  všeho  živého, tak  už by nikde na světě nebyl  jelen, zajíc, prase divoké aj, zde by se měl  zamyslit Homo  sapiens sám  nad sebou

-          vlk  nemá  zájem  lovit člověka, je to spíše naopak...v přezvěřené  krajině je lepší  žrádlo než je sladké  maso  člověka

-          poznej  a chraň, heslo  ČSOP, dívej  se na to  tímto  pohledem

PAVEL  ŠVEC

VYPRACOVÁNÍ (25. 9. 2014):  Co je to listonoh?

Listonoh je korýš patřící do skupiny lupenonožci (Branchiopoda), kam patří např. i žábronožky či perloočky.

Délka těla se u listonoha amerického a jarního pohybuje kolem 3 – 6 cm, listonoh letní může být dlouhý až 10 cm. Tvar jeho těla připomíná trilobita a tělíčko ochraňuje krunýř. Pohyb a dýchání zajišťuje 142 nožiček, které neustále kmitají. Na hlavě má tři oči, kdy třetí oko (naupliové) reaguje na sluneční svit. Často se označuje jako živoucí fosílie, protože historie druhu sahá až cca před 200 mil. let do období druhohor, kdy po Zemi chodili dinosauři.

V přírodě žije listonoh v čistých klidných vodách, kde volně proplouvá a hledá něco k snědku. Je to všežravci. Může jíst řasy, hmyz a třeba i organické odpady ve vodě. Je známé, že dokáže ulovit i velmi malý potěr nebo pulce. Sní cokoli, co je menší než on sám (i kdyby to byl třeba jeho bráchaJ)

Vajíčka jsou velmi odolná a přežijí i nepříznivé podmínky (teploty pod bod mrazu, sucho), vajíčko dokáže přečkat i 20 let. Po nakladení se za několik dní líhnou malé larvičky listonohů, které se ze začátku často svlékají a za 8 dní jsou již dospělí a mohou se dále rozmnožovat. Jejich věk se přibližně pohybuje mezi 20 – 90 dny.

Jde chovat listonoha doma? V čem a jak by se mohl případně chovat?

Ano, listonoha můžeme chovat i doma. Dokonce existují speciální experimentální soupravy pro děti, které obsahují vybavení a vajíčka a pak už lze jen nádrž doplnit vodou a čekat, zda se něco z vajíček „vykulí“.

Nicméně, nemusíme si kupovat tuto soupravu, abychom listonoha mohli doma pozorovat. Pokud máme doma nějakou vhodnou nádobu (akvárium, 5-ti litrovou flašku od okurek), která je pečlivě vymytá, stačí pak už jen sehnat vajíčka např. na nějakém inzertním portálu, kde je nabízí (výjde to přibližně na 100 – 200 korun) a můžeme se do chovu pustit. V domácnostech se jako krmivo dá použít potrava pro rybičky, a nebo nastrouhaná a rozdrcená mrkev.

Pro další informace přidávám odkazy na weby chovatelů:

http://www.pelikanek.cz/osobni/zajimavosti/33-listonoh http://www.krevetkus.cz/druhy/triops-longicaudatus.php http://rybicky.net/atlasostatnich/listonoh_americky

Tereza Laifrová

VYPRACOVÁNÍ: Kde všude se dá koupit ( sehnat )  zvíře ?

ZVERIMEX - nevíme odkud zvíře je

                    - vysoká cena

                    - neznáme stáří zvířete

                    + zvíře si můžeme okamžitě odnést

                    + můžeme rovnou koupit krmení, odbornou literaturu atd na jednom místě

BURZA - možná nákaza zvířat od jiných

             - je pouze jednou do měsíce

              + jsou zde zajímavé druhy

               + kontakt s chovatelem

               + okamžitý odběr

INZERÁTY, INTERNET - delší doba než si pro  zvíře můžeme jet

                                        - pozor na podvodníky ( zálohy atd .. )

                                         + nalezneme zde téměř cokoli

                                     ( ifauna, bazos, xinzerce, hyperinzerce )

CHOVATELSKÉ KLUBY + dají kontakt na ověřené chovatele např klub chovatelů - morčat, činčil, holubů, exotických ptáků .....

  

CHOVATEL + pokud nějakého známe osobně je to ideální, chovatel nám vždy poradí s chovem, řekne na co je zvíře naučené, ukáže podmínky ve kterých zvíře choval, můžeme vidět rodiče zvířete

 

ZOO - soukromníkům prodává zvířata minimálně a pouze běžné druhy

 

VÝSTAVA + součástí výstavy bývá i prodej některých zvířat

                  - případný přenos chorob od ostatních zvířat,

                  - stres

ÚTULEK  + můžeme mít dobrý pocit že pomůžeme opuštěným zvířatům

                - nikdy nevíme čím si zvíře prošlo a jaké následky to na něm zanechalo 

Klára Pokorná

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist